PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4 - 6
  • Câu 7 - 9
  • Câu 11 - 15
  • Câu 16 - 18
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).

Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 -1991). Liên bang Nga (1991 -2000).

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.302

- Bài giảng hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung Liên Xô (1945 - 1991) và Liên bang Nga (1991 - nay).

- Hướng dẫn học sinh cách làm, tìm từ khóa, các dạng bài thường gặp.

Chưa có thông báo nào