PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4 - 6
  • Câu 7 - 9
  • Câu 11 - 15
  • Câu 16 - 18
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).

Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 -1991). Liên bang Nga (1991 -2000).

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.659

- Bài giảng hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung Liên Xô (1945 - 1991) và Liên bang Nga (1991 - nay).

- Hướng dẫn học sinh cách làm, tìm từ khóa, các dạng bài thường gặp.

Chưa có thông báo nào