PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Trách nhiệm của nhà nước và công dân
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 17: Công dân cần làm gì để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của mình.

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 345

- Nêu trách nhiệm của công dân và Nhà nước trong việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

- Một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học
Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào