PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 17: Công dân cần làm gì để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của mình.

Độ dài: 11 phút

Tóm tắt nội dung

- Nêu trách nhiệm của công dân và Nhà nước trong việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

- Một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Trách nhiệm của nhà nước và công dân
  • Bài tập
X