PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện pháp luật và bốn giai đoạn của nó
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Thực hiện pháp luật

Bài 4. Thực hiện pháp luật và bốn giai đoạn của nó.

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.152

- Hướng dẫn HS nắm được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật : sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật, phân biệt và nắm được chức năng của các hình thức đó.

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào