PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện pháp luật và bốn giai đoạn của nó
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 2: Thực hiện pháp luật

Bài 4. Thực hiện pháp luật và bốn giai đoạn của nó.

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.016

- Hướng dẫn HS nắm được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật : sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật, phân biệt và nắm được chức năng của các hình thức đó.

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào