PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nghành Thủy sản
  • Tình hình PTSX và phân bố
  • Nghành Lâm Ngiệp. Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 17: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.048

- Hệ thống kiến thức về ngành thủy sản và lâm nghiệp ở nước ta, những thuận lợi và khó khăn để phát triển thủy sản và lâm nghiệp.

- Sự phân bố và tình hình phát triển thủy sản và lâm nghiệp ở nước ta
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào