PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 17: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống kiến thức về ngành thủy sản và lâm nghiệp ở nước ta, những thuận lợi và khó khăn để phát triển thủy sản và lâm nghiệp.

- Sự phân bố và tình hình phát triển thủy sản và lâm nghiệp ở nước ta
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghành Thủy sản
  • Tình hình PTSX và phân bố
  • Nghành Lâm Ngiệp. Bài tập
X