PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nghành Thủy sản
  • Tình hình PTSX và phân bố
  • Nghành Lâm Ngiệp. Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 17: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 859

- Hệ thống kiến thức về ngành thủy sản và lâm nghiệp ở nước ta, những thuận lợi và khó khăn để phát triển thủy sản và lâm nghiệp.

- Sự phân bố và tình hình phát triển thủy sản và lâm nghiệp ở nước ta
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào