PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Chính sách giáo dục và đào tạo
  • Chính sách khoa học và công nghệ
  • Chính sách văn hóa
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 13: Giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá: cái nào là quốc sách hàng đầu?

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 56

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách của Đảng và Nhà nước về:

+ Giáo dục và đào tạo
+ Khoa học và công nghệ
+Chính sách văn hóa
- Hướng dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào