PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Ngành CN năng lượng
  • Ngành CN chế biến LT - TP
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 20: Các ngành công nghiệp trọng điểm

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 869

- Hệ thống lại kiến thức cho HS về các ngành công nghiệp trọng điểm : công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, những thế mạnh và hạn chế để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm

Chưa có thông báo nào