PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 10
  • Câu 11 - 23
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 33: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1965 - 1968).

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.730

- Qua hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng hệ thống lại những kiến thức về cách mạng nước ta trong giai đoạn 1965 - 1968, đặc biệt là về cuộc chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của Mĩ.

- Hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm lịch sử.
Câu 8, 9, 14, 21, 22, 23 có chưa nội dung tinh giản, HS tham khảo

Chưa có thông báo nào