PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 10
  • Câu 11 - 23
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 33: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1965 - 1968).

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 423

- Qua hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng hệ thống lại những kiến thức về cách mạng nước ta trong giai đoạn 1965 - 1968, đặc biệt là về cuộc chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của Mĩ.

- Hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm lịch sử.

Chưa có thông báo nào