PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sự kiện từ 1939 - 1941
  • Sự kiện từ 1943 - 1945
  • Sự kiện 8/1945
  • Hội nghị 11/1939 và hội nghị 8 5/1941
  • Giai đoạn 1: 1939 - 1941
  • Giai đoạn 2: 5/1941 - 3/1945 (trước khi có cao trào kháng Nhật cứu nước)
  • Khởi nghĩa từng phần
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 12: Những vấn đề cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945

Độ dài: 109 phút - Số lượt học 3.420


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy diễn biến của phong trào giải phóng dân tộc từ sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến (13/8/1945).
  • Làm rõ đặc điểm nổi bật của phong trào GPDT qua từng thời kì đấu tranh: 1939 - 1941; trong cao trào kháng Nhật và những ngày diễn ra khởi nghĩa từng phần.
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào