PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Những biến đổi của ĐNA 1945-2000
  • Cách mạng Lào - Campuchia
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 6: Khái quát chung về khu vực Đông Nam Á (1945 – 2000). Cách mạng Lào và Campuchia .

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 4.528


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề chung về những biến đổi lớn của tình hình khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Khái quát diễn biến, kết quả, quá trình hồi sinh xây dựng đất nước của hai quốc gia láng giềng: Lào và Cam-pu-chia.

Chưa có thông báo nào