PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Những biến đổi của ĐNA 1945-2000
  • Cách mạng Lào - Campuchia
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 6: Khái quát chung về khu vực Đông Nam Á (1945 – 2000). Cách mạng Lào và Campuchia .

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 3.913


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề chung về những biến đổi lớn của tình hình khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Khái quát diễn biến, kết quả, quá trình hồi sinh xây dựng đất nước của hai quốc gia láng giềng: Lào và Cam-pu-chia.

Chưa có thông báo nào