PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Liên Xô (1945 - 1991)
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Liên bang Nga (1991 - 2000)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).

Bài 3: Vì sao Liên Xô sau một thời gian phát triển lại nhanh chóng đi xuống và sup đổ?

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.468

Tóm tắt nội dung:

  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề liên quan đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 - 1991.
  • Diễn biến quá trình tan rã của hệ thống XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu kèm theo giải thích nguyên nhân sụp đổ của hệ thống XHCN.
  • Một vài nét về sự phát triển và diện mạo của nước Nga trong giai đoạn từ năm 1991 cho đến 2000 đặc biệt là các vấn đề phát triển kinh tế và quan hệ đối ngoại.
Lưu ý: Trong clip 1 (phần nói về thành tựu của công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ nhất) thời gian hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế là 4 năm 3 tháng (hoàn thành trước thời hạn 9 tháng)

Chưa có thông báo nào