PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Âm mưu xâm lược VN của thực dân Pháp
  • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp 31/8/1858 - 24/6/1867
  • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp 1873 - 1883
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 919

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu âm mưu và quá trình thực dân Pháp tiến hành cuộc xâm lược nước ta từ năm 1858 - 1883.

Chưa có thông báo nào