PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm CNH-HĐH: tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH-HĐH đất nước
  • 2. Nội dung cơ bản của CNH - HĐH
  • 3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 6: Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước: Việt Nam đang ở đâu?

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 90

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nội dung và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào