PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh
  • Xu hướng bạo động
  • Xu hướng cải cách
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 28:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 483

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu phong trào cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới.

Chưa có thông báo nào