PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ lần thứ nhất ( 1965 - 1968)
  • Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ lần thứ hai ( 1972)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 36: Miền Bắc hai lần chống Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mĩ, làm nghĩa vụ hậu phương (1965 - 1973).

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.112


  • Hướng dẫn các em các vấn đề tiếp theo trong diễn biến của cách mạng miền Bắc đặc biệt là trong giai đoạn Mĩ tiến hành hai cuộc chiến tranh phá hoại chống phá từ năm 1965 - 1973.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử
  • Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào