PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 36: Miền Bắc hai lần chống Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mĩ, làm nghĩa vụ hậu phương (1965 - 1973).

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em các vấn đề tiếp theo trong diễn biến của cách mạng miền Bắc đặc biệt là trong giai đoạn Mĩ tiến hành hai cuộc chiến tranh phá hoại chống phá từ năm 1965 - 1973.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ lần thứ nhất ( 1965 - 1968)
  • Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ lần thứ hai ( 1972)
X