PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng BT về biểu đồ
  • Dạng BT về biểu đồ thống kê
Bài 13: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 1 sẽ được mở vào ngày 07/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 13: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 1

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 147

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các kĩ năng thực hành lớp 11: Biểu đồ, bảng số liệu, báo cáo, bản đồ.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh thực hành một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào