PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thống kiến thức
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 11: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 1 đến chuyên đề 4

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 340

- Hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học trong các bài từ bài 1 đến bài 4

- Hướng dẫn HS cách phân cấp câu hỏi, cách làm các câu hỏi của từng bài và câu hỏi tổng hợp

Chưa có thông báo nào