PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phân hoá thiên nhiên theo độ cao
  • Các miền địa lí tự nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 8: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.327

- Bài giảng giới thiệu cho học sinh các đai khí hậu theo độ cao: đai nhiệt đới gió mùa; đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi; đai ôn đới gió mùa trên núi.

- Giới thiệu các miền địa lí tự nhiên.
Đính chính: 4.14 (Clip 2) sửa Tả ngạn sông Hồng thành Hữu ngạn sông Hồng

Chưa có thông báo nào