PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 8: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng giới thiệu cho học sinh các đai khí hậu theo độ cao: đai nhiệt đới gió mùa; đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi; đai ôn đới gió mùa trên núi.

- Giới thiệu các miền địa lí tự nhiên.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phân hoá thiên nhiên theo độ cao
  • Các miền địa lí tự nhiên
X