PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 20: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần QHQT trong và sau thời kì CT lạnh

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh.

- Bài giảng cung cấp những dạng bài trắc nghiệm mới, xoay quanh nội dung về quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh phần 1
X