PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh phần 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 20: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần QHQT trong và sau thời kì CT lạnh

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.118

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh.

- Bài giảng cung cấp những dạng bài trắc nghiệm mới, xoay quanh nội dung về quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh.

Chưa có thông báo nào