PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thương mại
  • Du lịch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 23: Vấn đề phát tiển thương mại và du lịch

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 615

- Hướng dẫn HS hệ thống các kiến thức về vấn đề thương mại, du lịch ở nước ta : thế mạnh, hạn chế, tình hình phát triển và định hướng trong tương lại

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào