PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 23: Vấn đề phát tiển thương mại và du lịch

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS hệ thống các kiến thức về vấn đề thương mại, du lịch ở nước ta : thế mạnh, hạn chế, tình hình phát triển và định hướng trong tương lại

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

X