PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh
    • Quốc tế
    • Trong nước
  • Diễn biến của cao trào cách mạng 1936 - 1939
  • Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 10: Phong trào dân chủ 1936 -1939.

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 3.135


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về các nét chính của cao trào cách mạng 1936 - 1939 thông qua các vấn đề cụ thể từ hoàn cảnh đến nội dung và kết quả của cao trào.
  • So sánh cao trào cách mạng 1930 - 1931 với cao trào 1936 - 1939
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học để học sinh hiểu được tại sao lại coi cao trào 1936 - 1939 là cuộc tập dượt lần 2 chuẩn bị cho thành công của Cách mạng tháng 8 - 1945.

Chưa có thông báo nào