PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh
    • Quốc tế
    • Trong nước
  • Diễn biến của cao trào cách mạng 1936 - 1939
  • Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 10: Phong trào dân chủ 1936 -1939.

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 2.695


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về các nét chính của cao trào cách mạng 1936 - 1939 thông qua các vấn đề cụ thể từ hoàn cảnh đến nội dung và kết quả của cao trào.
  • So sánh cao trào cách mạng 1930 - 1931 với cao trào 1936 - 1939
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học để học sinh hiểu được tại sao lại coi cao trào 1936 - 1939 là cuộc tập dượt lần 2 chuẩn bị cho thành công của Cách mạng tháng 8 - 1945.

Chưa có thông báo nào