PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945

Bài 2: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phần Nhật Bản xuyên suốt từ cải cách Minh Trị đến chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
  • Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai
  • Câu hỏi ôn tập
X