PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
  • Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 2: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 710

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phần Nhật Bản xuyên suốt từ cải cách Minh Trị đến chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chưa có thông báo nào