PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 20: Những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận quân sự từ 12-1946 đến tháng 5 - 1954 (Tiết 1)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em các vấn đề về những chiến thắng quân sự đầu tiên trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp với hai sự kiện mở màn là cuộc chiến đấu ở các đô thị miền Bắc vĩ tuyến 16 và Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Kháng chiến ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
  • Chiến dịch Việt Bắc Thu - đông 1947
X