PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Phạm vi lãnh thổ
  • Ý nghĩa của vị trí địa lí
  • Một số dạng câu hỏi trắc nghiệm điển hình
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.474

Tóm tắt nội dung bài giảng: Hệ thống các kiến thức căn bản về vị trí địa lí của nước ta như
+ Các điểm cực của Tổ quốc; phạm vi lãnh thổ
+ Ý nghĩa của vị trí địa lí
+ Các dạng câu hỏi trắc nghiệm điển hình cũng như phương pháp giải quyết từng dạng câu hỏi cho bài học này.

*Lưu ý: Trong clip 2 sửa vị trí địa lí Việt Nam đứng hàng thứ 60 thành đứng hàng thứ 65

Chưa có thông báo nào