PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIẸT NAM

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung bài giảng: Hệ thống các kiến thức căn bản về vị trí địa lí của nước ta như
+ Các điểm cực của Tổ quốc; phạm vi lãnh thổ
+ Ý nghĩa của vị trí địa lí
+ Các dạng câu hỏi trắc nghiệm điển hình cũng như phương pháp giải quyết từng dạng câu hỏi cho bài học này.

Trao đổi bài (12)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Phạm vi lãnh thổ
  • Ý nghĩa của vị trí địa lí
  • Một số dạng câu hỏi trắc nghiệm điển hình
X