PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Phạm vi lãnh thổ
  • Ý nghĩa của vị trí địa lí
  • Một số dạng câu hỏi trắc nghiệm điển hình
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 5.397

Tóm tắt nội dung bài giảng: Hệ thống các kiến thức căn bản về vị trí địa lí của nước ta như
+ Các điểm cực của Tổ quốc; phạm vi lãnh thổ
+ Ý nghĩa của vị trí địa lí
+ Các dạng câu hỏi trắc nghiệm điển hình cũng như phương pháp giải quyết từng dạng câu hỏi cho bài học này.

*Lưu ý: Trong clip 2 sửa vị trí địa lí Việt Nam đứng hàng thứ 60 thành đứng hàng thứ 65

Chưa có thông báo nào