PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 6
  • Câu 7 - 15
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 382

Bài giảng chữa những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Câu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là những câu hỏi chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào