PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 6
  • Câu 7 - 15
Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2) sẽ được mở vào ngày 08/11/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 349

Bài giảng chữa những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Câu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là những câu hỏi chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào