PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Chiến lược KT hướng nội-ngoại
  • Tổ chức ASEAN
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 8: Chiến lược kinh tế hướng nội – ngoại của các quốc gia sáng lập ASEAN. Tổ chức ASEAN.

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 8.386


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy một số vấn đề khác liên quan đến tình hình khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Giới thiệu chiến lược phát triển kinh tế hướng nội của nhóm 5 nước sáng lập tổ chức ASEAN.
  • Khái quát sự thành lập, phát triển, mục tiêu, kết quả của tổ chức ASEAN từ khi thành lập cho đến nay.
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào