PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vùng biển và thềm lục địa nước ta giàu tài nguyên
  • Các đảo và quần đảo nước ta
  • Khai thác tổng hợp tài nguyên vùng biển, hải đảo
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 31: Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 513

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức cơ bản về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo ở nước ta.

- Phân tích những thế mạnh vùng thềm lục địa, các đảo và quần đảo trong biển Đông.
- Đánh giá vai trò về kinh tế, an ninh quốc phòng của vùng biển nước ta.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào