PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vùng biển và thềm lục địa nước ta giàu tài nguyên
  • Các đảo và quần đảo nước ta
  • Khai thác tổng hợp tài nguyên vùng biển, hải đảo
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 31: Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 358

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức cơ bản về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo ở nước ta.

- Phân tích những thế mạnh vùng thềm lục địa, các đảo và quần đảo trong biển Đông.
- Đánh giá vai trò về kinh tế, an ninh quốc phòng của vùng biển nước ta.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào