PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 18: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nhật Bản (1945 – 2000

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Qua bài giảng, học sinh hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Trao đổi bài (0)

X