PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 13
  • Câu 14 - 20
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 18: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nhật Bản (1945 – 2000

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.059

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Qua bài giảng, học sinh hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Chưa có thông báo nào