PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quuan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh
  • Hội nghị Munich
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (THAM KHẢO)

Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 519

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Bước thỏa hiệp của phe TBCN mà đỉnh cao là Hội nghị Muy-ních.

Chưa có thông báo nào