PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Bước thỏa hiệp của phe TBCN mà đỉnh cao là Hội nghị Muy-ních.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quuan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh
  • Hội nghị Munich
X