PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quuan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh
  • Hội nghị Munich
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (THAM KHẢO)

Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 2.327

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Bước thỏa hiệp của phe TBCN mà đỉnh cao là Hội nghị Muy-ních.

Chưa có thông báo nào