PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 23: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 1)

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về nội dung những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong những năm 1946 - 1950

+ Toàn quốc kháng chiến, cuộc chiến đấu trong các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc
+ Chiến dịch Việt Bắc (1947)
+ Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950)
- Hướng dẫn HS những kĩ năng làm bài trắc nghiệm lịch sử

Trao đổi bài (0)

X