PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 11
  • Câu 12 - 23
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 23: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.256

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về nội dung những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong những năm 1946 - 1950

+ Toàn quốc kháng chiến, cuộc chiến đấu trong các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc
+ Chiến dịch Việt Bắc (1947)
+ Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950)
- Hướng dẫn HS những kĩ năng làm bài trắc nghiệm lịch sử

Chưa có thông báo nào