PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 21: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 664

- Hệ thống lại cho HS những kiến thức về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp :

+ Khái niệm và vai trò của việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp
+ Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào