PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 19: Cơ cấu ngành công nghiệp

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS nắm các đơn vị kiến thức về cơ cấu công nghiệp phân theo ngành, theo lãnh thổ công nghiệp và theo thành phần kinh tế

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cơ cấu công nghiệp theo nghành
  • Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ
  • Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế
X