PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945

Bài 4. Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phong trào độc lập dân tộc ở ấn độ (1918 - 1939)
  • Phong trào độc lập dân tộc ở ấn độ (1939 - 1945)
  • Bài tập
X