PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào độc lập dân tộc ở ấn độ (1918 - 1939) (Tham khảo)
  • Phong trào độc lập dân tộc ở ấn độ (1939 - 1945)
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 4. Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 437

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào