PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào độc lập dân tộc ở ấn độ (1918 - 1939) (Tham khảo)
  • Phong trào độc lập dân tộc ở ấn độ (1939 - 1945)
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 4. Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 466

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào