PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm (Tham khảo)
  • Phong trào đồng khởi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 30: Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 -1960).

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.731


  • Hướng dẫn các em các vấn đề đầu tiên trong diễn biến của cách mạng miền Nam sau năm 1954 đến hết Đồng Khởi thông qua qua trình đấu tranh gìn giữ, phát triển lực lượng cách mạng và cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên đánh bại chiến lược Chiến tranh đơn phương.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Chưa có thông báo nào