PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 474

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.


Chưa có thông báo nào