PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 406

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.


Chưa có thông báo nào