PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đông dân và có nhiều thành phần dân tộc
  • Dân cư phân bố không đều
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 11: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.427

- Hướng dẫ HS tìm hiểu và phân tích những đặc điểm dân số nước ta, dân số đông, đa dạng các dân tộc và phân bố không đồng đều.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào