PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đông dân và có nhiều thành phần dân tộc
  • Dân cư phân bố không đều
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 11: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.206

- Hướng dẫ HS tìm hiểu và phân tích những đặc điểm dân số nước ta, dân số đông, đa dạng các dân tộc và phân bố không đồng đều.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào