PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 11: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫ HS tìm hiểu và phân tích những đặc điểm dân số nước ta, dân số đông, đa dạng các dân tộc và phân bố không đồng đều.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đông dân và có nhiều thành phần dân tộc
  • Dân cư phân bố không đều
X