PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1918 - 1929
  • Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  • Chính sách mới của tổng thống Rudơven
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (THAM KHẢO)

Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.769

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, nội dung chính sách mới của tổng thống Rudơven.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào