PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1918 - 1929
  • Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  • Chính sách mới của tổng thống Rudơven
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (THAM KHẢO)

Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.282

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, nội dung chính sách mới của tổng thống Rudơven.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào