PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 17: Nhật Bản sau (1945 – 2000).

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tình hình và nguyên nhân phát triển nền kinh tế. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

- Giáo viên sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách có hệ thống.

Trao đổi bài (0)

X