PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 17: Nhật Bản sau (1945 – 2000).

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.899

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tình hình và nguyên nhân phát triển nền kinh tế. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

- Giáo viên sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách có hệ thống.

Chưa có thông báo nào