PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các quyền tự do cơ bản của công dân (tiếp)
  • Điều luật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 16: Công dân được quyền tự do ngôn luận; không ai được quyền xem trộm thư và điện thoại của người khác.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 291

- Hướng dẫn HS nắm được những kiến thức cơ bản về quyền được bảo đảm an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận

- Nêu những điều luật để thực hiện những quyền tự do cơ bản trên
- Hướng dẫn một số bài tập liên quan đến nội dung bài

Chưa có thông báo nào