PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các quyền tự do cơ bản của công dân (tiếp)
  • Điều luật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 16: Công dân được quyền tự do ngôn luận; không ai được quyền xem trộm thư và điện thoại của người khác.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 238

- Hướng dẫn HS nắm được những kiến thức cơ bản về quyền được bảo đảm an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận

- Nêu những điều luật để thực hiện những quyền tự do cơ bản trên
- Hướng dẫn một số bài tập liên quan đến nội dung bài

Chưa có thông báo nào