PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945

Bài 7: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng giới thiệu khái quát về các nước Đông Nam Á những năm cuối thế kỉ XIX.

- Trình bày nguyên nhân các nước Đông Nam Á bị thực dân phương Tây xâm lược.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về Đông Nam Á
  • Nguyên nhân các nước Đông Nam Á bị thực dân phương Tấy xâm lược
X