PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về Đông Nam Á
  • Nguyên nhân các nước Đông Nam Á bị thực dân phương Tấy xâm lược
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 7: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 407

- Bài giảng giới thiệu khái quát về các nước Đông Nam Á những năm cuối thế kỉ XIX.

- Trình bày nguyên nhân các nước Đông Nam Á bị thực dân phương Tây xâm lược.

Chưa có thông báo nào