PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sống ngoài vòng pháp luật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 1: Pháp luật và đời sống

Bài 3. Sống ngoài vòng pháp luật.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 931

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, so sánh sự giống và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức.

- Dẫn chứng một vài ví dụ minh họa để học sinh hiểu mối quan hệ pháp luật - đạo đức.

Chưa có thông báo nào