PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 2: Thực hiện pháp luật

Bài 5. Vi phạm pháp luật và cái giá phải trả cho hành vi vi phạm.

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức về các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí tương ứng: vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỉ luật.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vi phạm pháp luật và cái giá phải trả
X