PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Ba tổ chức cách mạng ra đời và hoạt động
    • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ( 6/1925 - 1929)
    • Tân Việt cách mạng đảng ( 1928 - 1929)
    • Việt Nam quốc dân đảng ( 1927 - 1930)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 5: Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ XX.

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.108


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1925 - 1930.
  • Giới thiệu sự ra đời, quá trình hoạt động và vai trò của 3 tổ chức cách mạng ra đời ở Việt Nam là: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Việt Nam quốc dân đảng; Tân Việt cách mạng đảng.

Chưa có thông báo nào