PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát tình hình
  • Liên minh châu Âu
  • Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 15: Tây Âu (1945 - 2000). Tổ chức EU.

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 2.113


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về những nét căn bản nhất trong sự phát triển của các nước Tây Âu những năm sau CTTG2 đặc biệt là sự phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại.
  • Tập trung làm rõ sự ra đời, sự phát triển và vai trò của tổ chức liên minh chính trị - kinh tế của các nước Tây Âu là EU.
  • Hướng dẫn giải đáp một số câu hỏi liên quan thuộc phạm vi bài học.
  • Lưu ý:Trong clip 1 (phút thứ 12) GV nói cuộc khủng hoảng kéo dài đến những năm 80 của thế kỉ XX, sửa lại thành đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chưa có thông báo nào