PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề tự nhiên
  • Dân cư - xã hội
  • Kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 3: Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 228

- Bài giảng hướng dân học sinh tìm hiểu những nội dung về Mĩ Latinh.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào