PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề tự nhiên
  • Dân cư - xã hội
  • Kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 3: Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 255

- Bài giảng hướng dân học sinh tìm hiểu những nội dung về Mĩ Latinh.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào