PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hàng hóa
  • Tiền tệ
  • Thị trường
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 2: Sản xuất kinh doanh hàng hóa: Thương trường như chiến trường.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 113

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về hàng hóa, tiền tệ, thị trường

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm.

Chưa có thông báo nào