PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 2: Sản xuất kinh doanh hàng hóa: Thương trường như chiến trường.

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về hàng hóa, tiền tệ, thị trường

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hàng hóa
  • Tiền tệ
  • Thị trường
  • Câu hỏi ôn tập
X