PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
 • Bối cảnh
  • Thế giới
  • Trong nước
 • Các phong trào
  • Tư sản
  • Tiểu tư sản
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 1: Lịch sử Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì khác trước?

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 4.720


 • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề liên quan đến PTDTDC ở Việt Nam từ năm 1919 - 1925
 • Điều kiện tác động đến sự phát triển của PTDTDC ở Việt Nam.
 • Diễn biến của PTDTDC ở Việt Nam: phong trào của giai cấp tư sản, tiểu tư sản, công nhân giai đoạn đầu.

Chưa có thông báo nào