PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
 • Bối cảnh
  • Thế giới
  • Trong nước
 • Các phong trào
  • Tư sản
  • Tiểu tư sản
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 1: Lịch sử Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì khác trước?

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 4.233


 • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề liên quan đến PTDTDC ở Việt Nam từ năm 1919 - 1925
 • Điều kiện tác động đến sự phát triển của PTDTDC ở Việt Nam.
 • Diễn biến của PTDTDC ở Việt Nam: phong trào của giai cấp tư sản, tiểu tư sản, công nhân giai đoạn đầu.

Chưa có thông báo nào