PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 36, 37
  • Câu 38 - 43
  • Câu 44 - 51
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 13: Những câu hỏi trắc nghiệm cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.896

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Đảng và công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa từ 1939 đến trước tháng 3 - 1945

- Hướng dẫn HS cách lựa chọn đáp án đúng và loại trù các đáp án nhiễu

Chưa có thông báo nào