PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 14
  • Câu 15 - 25
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 40: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 734

- Bài giảng với 25 câu hỏi trắc nghiệm đã hệ thống lại những kiến thức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 như về chủ trương của ta, diễn biến các chiến dịch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, ý nghĩa lịch sử của các chiến dịch.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử.
Câu 9, 10, 11, 12, 13, 14 có chứa nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào