PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 2: Thực hiện pháp luật

Bài 6. Thế nào là vi phạm pháp luật và hậu quả phải gánh chịu do vi phạm pháp luật.

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những hình thức vi phạm pháp luật : vi phạm hình sự, vi phạm dân sự, vi phạm hành chính, vi phạm kỉ luật.

- Độ tuổi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật với từng hình thức vi phạm pháp luật.

Trao đổi bài (0)

X