PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề của châu Phi
    • Điều kiện tự nhiên
    • Một số vấn đề dân cư - xã hội
    • Một số vấn đề kinh tế
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 2: Một số vấn đề của châu Phi

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 297

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số nét về châu Phi

- Giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng

Chưa có thông báo nào